20 augustus 2013

BRL 9343 tot en met 30 september 2013 ter kritiek

Er is een nationale beoordelingsrichtlijn opgesteld voor Koperslak voor toepassing in GWW-werken. 
Koperslak komt vrij als steenachtig restproduct bij de pyrometallurgische productie van koper. 
De koperslak moet bij toepassing op of in de bodem aantoonbaar voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.

Met deze beoordelingsrichtlijn kan dit materiaal worden voorzien van een certificaat dat dient als bewijsmiddel voor de milieuhygiënische kwaliteit en het voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.

De beoordelingsrichtlijn ligt ter kritiek t/m 30 september 2013.

Meer informatie

U kunt eventueel commentaar richten aan:

Kiwa Nederland B.V.,  t.a.v. R. Haarsma, robert.haarsma@kiwa.nl (tel +31 (0)88 998 44 418).  

Download hier de BRL