30 september 2013

Concept BRL K21011-02 ter kritiek

Concept BRL K21011/02 "Glass reinforced plastic (GRP) tanks, with or without spill containers, for the above ground storage of chemicals" ter kritiek.

Tot 12 november 2013 ligt concept-BRL-K21011/02 ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V.

In concept-BRL-K21011/02 zijn de eisen ten aanzien van glasvezel versterkte kunststof (GVK) tanks met of zonder bijbehorende opvangbakken opgenomen. Deze tanks zijn geschikt voor de opslag van chemicaliën. De eisen voor de opslagtanks zijn gebaseerd op de EN 13121 normreeks.

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn: 

Uitbreiding met een andere versie van de dubbelwandige opslagtanks waarbij de structurele wand van de tank aan de buitenzijde wordt geplaatst. De huidige uitvoering waarbij de structurele wand aan de binnenzijde van de tank wordt geplaatst wordt niet meer gebruikt. 

Opnemen van de zogenaamd “Truncated” bodem waarbij wordt afgeweken van de voorgeschreven NEN-EN 13121-3. 

Opnemen van het wijzigingsblad d.d. 2010-05-15 in het document.

Commentaar

Uw eventuele commentaar op concept-BRL-K21011/01 kunt u vóór 12 november 2013 schriftelijk indienen bij Kiwa ter attentie van de heer A.R. Ramchandani (arr@kiwa.nl, tel. +31 (0)88 998 46 07).

Kiwa Nederland B.V. 
Postbus 70 
2280 AB Rijswijk

Downloads

Download the draft BRL