28 november 2013

BRL K21002-03 per 1 december 2013 vastgesteld

Vaststelling BRL-K21002/03 "Tanks made from rotational moulded polyethylene (PE), equipped with an integrated spill container, for the above ground storage of kerosene, (bio) diesel fuels, heating oil, waste oil and lubricants" per 01 december 2013.

In BRL-K21002/03 zijn de eisen ten aanzien van stationaire, drukloze, rotatie gegoten polyethyleen (PE) tanks met bijbehorende opvangbak opgenomen. Deze tanks zijn geschikt voor de opslag van kerosine, (bio)diesels, gasolie, huisbrandolie, afgewerkte olie en smeerolie.

De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie is de uitbreiding met stalen opvangbakken. Hierdoor kunnen de PE tanks worden voorzien van een geïntegreerde stalen opvangbak naast de huidige mogelijkheid voor een geïntegreerde kunststof opvangbak.

Meer informatie

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

Dhr. A.R. Ramchandani (arr@kiwa.nl, tel. +31 (0)88 998 46 07). 
Kiwa Nederland B.V. 
Postbus 70 
2280 AB Rijswijk

Downloads

Download hier de BRL