18 maart 2013

BRL 4101 deel 6 bindend verklaard per 2 januari 2013

Herziene BRL 4101 deel 6 “Gevelbekleding met panelen: aanvullende eisen voor profielen en platen vervaardigd uit geschuimd PVC-UE al dan niet voorzien van een PVC-U deklaag” is gepubliceerd.

Naar aanleiding van het van kracht worden van Bouwbesluit 2012, is een herziene BRL 4101 deel 1 gepubliceerd met de daarin onder andere de aanpassingen op de aan het Bouwbesluit gerelateerde prestatie-eisen. Dientengevolge is BRL 4101 deel 6 redactioneel aangepast. Daarnaast is de BRL geharmoniseerd met EN 13245-2. De BRL is op 2 januari 2013 aanvaard door de HCB. BRL 4101 deel 6 d.d. 1998-05-01 inclusief wijzigingsblad d.d. 15 maart 2003 komt hiermee te vervallen. De kwaliteitsverklaringen die op basis van de vervallen beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven, verliezen hun geldigheid per 1 oktober 2013. Neem voor de herverlening contact op met Kiwa. De nieuwe BRL 4101 deel 6 d.d. 2 januari 2013 is binnenkort tevens te downloaden via de Kiwa serviceportal.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Kiwa Nederland B.V.
Eric Hendriks
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk 
T +31 (0)88 998 44 35 / F +31 (0)88 998 44 20 
E-mail: eric.hendriks@kiwa.nl

Download de BRL via onze Serviceportal