17 januari 2013

Herziene BRL 4101 deel 4 per 18 december 2012 vastgesteld

Herziene BRL 4101 deel 4 “Gevelbekleding met panelen: eisen voor decoratieve platen met thermohardende harsen” is per 18 december 2012 vastgesteld.

Naar aanleiding van het van kracht worden van Bouwbesluit 2012, is een herziene BRL 4101 deel 1 gepubliceerd met de daarin onder andere de aanpassingen op de aan het Bouwbesluit gerelateerde prestatie-eisen. Dientengevolge is BRL 4101 deel 4 redactioneel aangepast. De BRL is op 18 december 2012 aanvaard door de HCB. BRL 4101 deel 4 d.d. 14 maart 2011 komt hiermee te vervallen.

De kwaliteitsverklaringen die op basis van de vervallen beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven, verliezen hun geldigheid per 18 juni 2013. Neem voor de herverlening contact op met Kiwa. 
Kijk hier voor meer informatie of voor downloads.

Informatie

Voor eventueel meer informatie kunt u ook contact opnemen met: 
Kiwa Nederland
Eric Hendriks 
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk 
T +31 (0)88 998 44 35 / F + 31 (0)+31 (0)88 998 44 20 
E-mail: eric.hendriks@kiwa.nl