18 januari 2014

BRL KQ 567 tot en met 28 februari 2013 ter kritiek gepubliceerd

De nieuwe Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL KQ-567 voor het KiwaQuality productcertificaat voor “Peilbuizen van biologisch materiaal voor kortdurend milieukundig grondwateronderzoek” is tot en met 28 februari 2013 ter kritiek gepubliceerd.

Het gebruik van materialen bij het nemen van grondwatermonsters is een onderdeel van het totale proces van bodemonderzoek. Hierbij wordt bodemonderzoek bedoeld voor het bepalen van het al dan niet verontreinigd zijn van de bodem en/of bepaling van de mate van verontreiniging die zich voordoet. In het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) dient te worden voorkomen dat de kwaliteit van de bodem nadelig wordt beïnvloed met betrekking tot de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier. De gebruikte materialen mogen daarom geen onverwacht verontreinigende effecten hebben op de bodemmonsters die geanalyseerd moeten worden. Door het stellen van eisen aan de materialen kunnen verontreinigende effecten uitgesloten worden.

Naast de bestaande beoordelingsrichtlijnen voor kunststof peilbuizen (BRL KQ-561), kunststof filterkousen (BRL KQ-562), kunststof slangen (BRL KQ-563), filterzand (BRL KQ-264) en boorgatklei (BRL KQ-265) is nu de nieuwe beoordelingsrichtlijn KQ-567 “Peilbuizen van biologisch materiaal” geintroduceerd geschikt voor kortdurend milieukundig grondwateronderzoek. Hierbij wordt onder ‘kortdurend’ verstaan dat grondwatermonsters worden genomen binnen 3 maanden na plaatsing van de peilbuizen in de bodem.

Meer informatie en kritiek

Uw eventueel commentaar op BRL KQ-567 kunt u doorgeven aan:

Kiwa Nederland
Hans den Boer
E-mail: hans.den.boer@kiwa.nl
Tel.: +31 (0)88 998 44 78

Downloads

Download hier de concept BRL