31 augustus 2020

Wijzigingsblad toevoegen warmte wisselaar aan BRL K17702 Verdelers voor warm water en gekoeld water bindend verklaard per 17-08-2020

Aan BRL K17702 is de optie voor een warmte wisselaar toegevoegd middels een wijzigingsblad. Het wijzigingsblad is bindend verklaard op 17 augustus 2020.

Bijgaand treft u de BRL K17702 inclusief het wijzigingsblad aan en als u uw verdeler wilt certificeren kunt u contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
Ing. R.Goutier
E-mail: rob.goutier@kiwa.com
Postbus 70
2288 EB Rijswijk

Downloads:
BRL K17702 Verdelers voor warm water en gekoeld water.pdf

De BRL kunt u ook hier bekijken. Hier vindt u ook het aanvraagformulier voor certificatie.