16 juni 2020

Nieuwe BRL 9313 in werking getreden

De Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9313 “Zand uit dynamische wingebieden” is in 2019 volledig herzien en m.i.v. 9 juni 2020 in werking getreden.

Deze beoordelingsrichtlijn vervangt de BRL 9313 versie uit 2012 met wijzigingsblad van 2015.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de BRL 9313 versie 2012 / 2015 zijn:

  • Aanpassing van de monsternemingsmethode voor ontzilt zand
  • Opname van geleidbaarheidsmeting als alternatief naast de titratieproef voor de bepaling van het chloridegehalte
  • Opname van eisen voor het ontzilten van zand in een depot
  • Verduidelijking van de eisen voor een certificaat voor een vaste opslaglocatie

In werking treden

Deze nieuwe verzie van de BRL 9313 is in werking getreden met de opname van de BRL in de Regeling bodemkwaliteit 9 juni 2020.

Voor bestaande certificaathouders geldt een overgangstermijn van 6 maanden tot 31 december 2020.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
Robert.Haarsma@kiwa.nl

Downloads

BRL 9313 versie 2019