18 juni 2020

BRL 9331 in werking getreden

Er is in 2019 een nieuwe Nationale beoordelingsrichtlijn opgesteld voor: “Geblazen glasgranulaat”.

Onderwerp

De beoordelingsrichtlijn BRL 9331 heeft betrekking op de milieuhygiënische kwaliteit van “geblazen glasgranulaat” in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

In zijn toepassing als licht ophoogmateriaal in of op de bodem kan dit materiaal in contact komen met water en moet het voldoen aan de wettelijke eisen voor een “niet-vormgegeven bouwstof” overeenkomstig het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit.

Product en proces

Geblazen glasgranulaat wordt verkregen door fijngemalen gerecycled glas te mengen met toeslagstoffen als vloei- en blaasmiddelen en het mengsel te verhitten tot een temperatuur van ca. 900°C. Hierbij ontstaat een vloeibare massa, waaruit door het ontwijken van gassen een schuimmassa ontstaat. Een snelle afkoeling leidt vervolgens tot het stollen en opbreken van het materiaal. Het eindresultaat is een poreus steenachtig granulaat, voor toepassing als lichtgewicht ophoog- en funderingsmateriaal in de grond-, weg- en waterbouw.

In werking treden

Met de opname van de BRL 9331 in de Regeling bodemkwaliteit Bijlage C is deze m.i.v. 9 juni 2020 in werking getreden. Hiermee kan op basis van deze BRL een NL BSB productcertificaat worden afgegeven dat geldt als een erkend bewijsmiddel i.h.k.v. het Besluit bodemkwaliteit.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
E Robert.Haarsma@kiwa.nl

Downloads

BRL 9331: “geblazen glasgranulaat”.pdf