11 mei 2020

BRL 2801 “Beglazingskit” is ter kritiek gepubliceerd

BRL 2801 bevat eisen en bepalingsmethoden geldend voor kitproducten voor toepassing in afdichtingen tussen glas en de sponning in deuren, ramen, kozijnen of andere kaders van hout, aluminium of kunststof conform NPR 3577.

De hierbij ter kritiek gepubliceerde Ontwerp-BRL 2801 d.d. 8-5-2020 is een herziening op de vigerende versie BRL 2801 d.d. 17-02-2017.

De kritiekperiode loopt t/m 22 juni 2020. Voor de efficiënte verwerking van de kritiek verzoeken wij u uw kritiek in de vorm van bijgevoegde tabel per e-mail aan ons toe te sturen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u eventueel contact opnemen met de heer Eric Hendriks:

Eric Hendriks, productmanager
Kiwa Nederland B.V.
P.O box 70, 2280 AB Rijswijk, The Netherlands
T +31 (0)88 998 44 35  / +31 (0)6-109 66 129
E eric.hendriks@kiwa.com

Downloads

U kunt hier de pdf downloaden:

Concept BRL 2801 “Beglazingskit”.pdf
Commentaarblad BRL 2801.docx