21 december 2020

BRL-K656 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 21 december 2020 is een herziene versie van BRL-K656 ter kritiek gepubliceerd. BRL-K656 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Warmtewisselaars bestemd voor het indirect verwarmen van drinkwater’.

Deze nieuwe BRL bevat:

  • Tekstuele aanpassingen zodat deze BRL aansluit op de huidige eisen en verwachtingen;
  • Verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie eisen volgens NEN-EN-ISO 17065;
  • Toevoeging van lekdetectiesysteem en energieprestatiemeting

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
mevr. A.M. van Vliet - Hoek
E NL.CLA.DWP@kiwa.com
T +31 (0)88 998 4648

Downloads