16 juni 2020

Herziene versie van BRL 2307-2 in werking getreden

De Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 2307-2 “AEC-bodemas voor ongebonden toepassing in grond- en wegenbouwkundige werken” is in 2017 herzien en m.i.v. 9 juni 2020 in werking getreden. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt de BRL 2307-2 versie uit 2015.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de BRL 2307-2 versie uit 2015 zijn:

  1. aansluiten op nieuwe opwerkingstechnieken zoals wassen;
  2. aanpassing van een aantal definities;
  3. monsterneming: aanpassing naar 32 grepen bij productiecontroles ;
  4. vervallen 6-weken termijn (vanuit Besluit vrijstelling stortverbod buiten inrichtingen).

In werking treden

Met de opname van de BRL in de Regeling bodemkwaliteit Bijlage C is deze BRL 2307-2 m.i.v. 9 juni 2020 in werking getreden en vervangt daarmee de BRL 2307-2 versie van 2015.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
Robert.Haarsma@kiwa.nl

Downloads

BRL 2307-2 versie 2017