4 december 2020

Keuringseis 70 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 4 december is een herziene versie van keuringseis 70 “Mechanical fittings for plastic piping systems” ter kritiek gestuurd.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Verandering van maximale werk drukken
  • Referenties in tabel 6 zijn veranderd

De product eisen zijn niet veranderd.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 04-01-2021 via e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3564

Downloads

Concept KE 70 (Nederlands).pdf
Concept KE 70 (Engels).pdf