10 november 2020

BRL5061 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 10 November 2020 is de BRL5061 ter kritiek gepubliceerd.

De BRL5061 staalvezels voor in beton en mortels, is gereviseerd omdat:

  • de BRL format geheel is gewijzigd (de huidige versie is verouderd)
  • opname twee nieuwe kwaliteitscontrole proeven
  • een aantal verouderde regels zijn naar de gebruiken van deze tijd aangepast

De relevante inhoudelijke wijzigingen zijn in de BRL geel gemarkeerd.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn tot op uiterlijk 31 December 2020 door middel van het onderstaan formulier per e-mail in te dienen bij de genoemde contactpersoon.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Evert Smit
evert.smit@kiwa.com
T +31 (0)88 998 4665

Downloads

BRL 5061 ter kritiek.pdf
Kritiektabel.docx