11 juni 2020

Keuringseis 197 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 25 Mei 2020 is een herziene versie van keuringseis 197 “Corrugated stainless steel piping systems for indoor gas installations” ter kritiek gestuurd.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijziging is:

  • Verwijzing naar bestaande EN 15266 standaard

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 15-06-2020 via e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 3564

Downloads

KE 197 “Corrugated stainless steel piping systems for indoor gas installations”.pdf (Nederlands)
KE 197 “Corrugated stainless steel piping systems for indoor gas installations”.pdf (English)