1 oktober 2020

Gewijzigde Algemene keuringseis gepubliceerd ter commentaar

In 2017 is de Algemene keuringseis opgesteld voor de procedure voor het verkrijgen van het certificaat, het behouden van het certificaat en de eisen aan de certificatie instelling zijn vastgelegd. De algemene keuringseis is gewijzigd op de volgende punten:

  • De term IKB is vervangene voor ‘kwaliteitsplan’
  • De definities zijn aangevuld
  • Er zijn eisen aan de FMEA opgenomen
  • Er is een procedure voor het behandelen van afwijkingen opgenomen

Indienen van commentaar

Belangstellenden worden uitgenodigd hun commentaar op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van vierweken na publicatie, uiterlijk 31 oktober 2020 via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan Kiwa: NL.gastecQA@kiwa.com

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. F. van Halem
floris.vam.halem@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3384

Downloads

GASTEC QA Algemene eisen 2020.pdf