16 juni 2020

BRL 2017 bindend verklaard

Met ingang van 09-06-2020  is BRL 2017 “Thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels’’ incl WB 09-06-2020 bindend verklaard.

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • De verwijzingen naar NEN-EN-ISO/IEC 17065 i.p.v. NEN-EN 45011 en naar NEN-EN ISO/IEC 17021-1 i.p.v. naar NEN-EN ISO/IEC 17021. Tevens zijn in verband met de overgang van NEN-EN 45011 naar NEN-EN-ISO/IEC 17065.
  • Diverse paragrafen van hoofdstuk 7 met betrekking tot de kwalificatie-eisen van het personeel vervangen zoals hieronder aangegeven.

Meer informatie

Kiwa Nederland B.V.
Fred van der Meeren
E-mail: Fred.van.der.Meeren@kiwa.com

Downloads

BRL 2017 “Thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels’’.pdf