10 juli 2019

BRL-K773 bindend verklaard

For English version, see below.

Met ingang van 1 april 2019 is voor de verlening van het Kiwa keur bindend verklaard de Beoordelingsrichtlijn BRL-K773. BRL-K773 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Hulpstukken van nodulair gietijzer voor leidingsystemen PVC-U, PVC-O en PE voor het transport van drinkwater’.

Deze beoordelingsrichtlijn bevat:

  • De toevoeging van PVC-O, met de daarbij behorende toevoeging van NEN-ISO 16422;
  • De aanpassing van de watertemperatuur van 30˚C naar 25˚C;
  • Verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie eisen volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. J.C.C. van der Westen
E dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4584

Download

BRL-K773 ‘Hulpstukken van nodulair gietijzer voor leidingsystemen PVC-U, PVC-O en PE voor het transport van drinkwater’.pdf

BRL-K773 Published binding

As of April 1, 2019 a revised version of BRL-K773 is published binding.

BRL-K773 contains requirements for a product certificate for ‘Ductile cast-iron pipe fittings of PVC-U, PVC-O or PE for the transport of drinking water’.

This new  BRL contains:

  • The addition of PVC-O, with the associated addition of ISO 16422;
  • The adjustment of the water temperature from 30˚C to 25˚C;
  • References so that the BRL meets the accreditation requirements of BS EN ISO 17065.

More information

For more information, please contact:

Kiwa Netherlands
Mr. J.J.C. van der Westen
E dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4584

Download

BRL-K773 ‘Ductile cast-iron pipe fittings of PVC-U, PVC-O or PE for the transport of drinking water'.pdf