6 november 2019

BRL 9331 bindend verklaard

Er is een nieuwe Nationale beoordelingsrichtlijn opgesteld voor: Geblazen glasgranulaat

Onderwerp

De beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op de milieuhygiënische kwaliteit van “geblazen glasgranulaat” in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

In zijn toepassing als licht ophoogmateriaal in of op de bodem kan dit materiaal in contact komen met water en moet het voldoen aan de aan de wettelijke eisen voor een “niet-vormgegeven bouwstof” overeenkomstig het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit.

Product en proces

Geblazen glasgranulaat wordt verkregen door fijngemalen gerecycled glas te mengen met toeslagstoffen als vloei- en blaasmiddelen en het mengsel te verhitten tot een temperatuur van ca. 900°C. Hierbij ontstaat een vloeibare massa, waaruit door het ontwijken van gassen een schuimmassa ontstaat. Een snelle afkoeling leidt vervolgens tot het stollen en opbreken van het materiaal. Het eindresultaat is een poreus steenachtig granulaat dat geschikt is voor toepassing als een lichtgewicht ophoog- en funderingsmateriaal in de grond-, weg- en waterbouw.

In werking treden

Deze beoordelingsrichtlijn treedt in werking bij opname in de Regeling bodemkwaliteit. De eerstvolgende wijziging van de Regeling bodemkwaliteit wordt verwacht in begin 2020. Vervolgens kan op basis van deze BRL een NL BSB productcertificaat worden afgegeven dat dan geldt als een erkend bewijsmiddel i.h.k.v. het Besluit bodemkwaliteit.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
Robert.Haarsma@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4418

Downloads

BRL 9331: “geblazen glasgranulaat”.pdf