25 juli 2019

Keuringseis 165 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 25 juli 2019 is een herziene versie van keuringseis 165 “Metalen gasmeterbeugels” ter kritiek gestuurd.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Update naar het nieuwe format voor GASTEC QA keuringseisen (Product en algemene eisen)
  • Tekstuele veranderingen en verandering van hoofdstuk indeling

Indienen van kritiek
Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 28-08-2019 via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info
U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
E NL.GastecQA@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 3564

Downloads
Keuringseis 165 'Metalen gasmeterbeugels' - concept.pdf