22 juli 2019

Keuringseis 87 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 22 juli 2019 is een herziene versie van keuringseis 187 “External coatings for the corrosion protection of buried or immersed pipelines and joints” ter kritiek gestuurd.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Update naar het nieuwe format voor GASTEC QA keuringseisen (Product en algemene eisen)
  • Toevoeging voor eisen voor visco-elastische tape

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 6 weken na publicatie (in verband met de zomervakantie), uiterlijk 01-09-2019 via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
E NL.GastecQA@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 3564

Downloads

Approval requirement 87 “External coatings for the corrosion protection of buried or immersed pipelines and joints”.pdf