23 oktober 2019

BRL-K14020 bindend verklaard

Met ingang van 7 oktober 2019 is voor de verlening van het Kiwa keur bindend verklaard het certificatieschema BRL-K14020.

Dit certificatieschema bevat de eisen voor een procescertificaat voor ‘Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen‘.

Dit certificatieschema heeft de volgende wijziging ten op zichtte van de vorige versie:

  • verwijzingen naar het Kiwa Reglement voor Certificatie 2017
    • verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie eisen volgens NEN-EN-ISO 17065

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
productgroep Industrial
E nl.dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4500

Download

BRL-K14020 ‘Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen‘.pdf