12 november 2019

BRL K264 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 12/11/2019 is een herziene versie van BRL K264 ter kritiek gepubliceerd.

BRL K264 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Filterzand voor milieukundig grondwateronderzoek’.

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • Uitvoering van samenstellingsonderzoek i.p.v. uitloogtesten;
  • Aanpassing van het onderzoekspakket incl. bepaling op PFAS stoffen
  • Hantering van achtergrondwaarden als grenswaarden en declaratie van meetbare concentraties van micro-verontreinigingen
  • Toevoeging van zandtype indeling cf. de Basis Registratie Ondergrond (BRO), alsmede eisen aan de korrelmaat en het stofgehalte.

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun commentaar op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. R. Haarsma
Robert.Haarsma@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4418

Downloads

BRL K264 commentaarversie.pdf
BRL K264 commentaarblad.docx