9 september 2019

Ontwerp BRL 2816 “Kunststof afstandhouders in betonconstructies” ter commentaar gepubliceerd

Op 9 september 2019 publiceert Kiwa het ontwerp van BRL 2816 “Kunststof afstandhouders in betonconstructies” ter commentaar. De commentaarperiode loopt tot 5 oktober 2019.

Kiwa heeft de BRL opgesteld in opdracht van een leverancier en onder verantwoordelijkheid van het College van Deskundigen voor Constructief beton.

In de BRL zijn eisen opgenomen aan Kunststof afstandhouders om te borgen dat deze voor, tijdens en na het storten van het beton de betondekking op de wapening in betonconstructies waarborgen en de duurzaamheid van de betonconstructie niet beïnvloeden.

Afstandhouders tussen boven- en onderwapening in vloeren (supporten) of tussen de wapening in wanden en dergelijke vallen niet onder de werkingssfeer van deze BRL.

Indienen van commentaar

Wij nodigen belangstellenden uit om commentaar op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn vóór 5 oktober 2019 te zenden aan: Bart.Dijkstra@kiwa.nl

Meer informatie

Kiwa Nederland B.V.
Bart Dijkstra
T +31 (0)88 998 4526

Downloads