2 oktober 2019

BRL-K14015 ter kritiek gepubliceerd

Met ingang van 1 oktober 2019 is voor de verlening van het Kiwa keur ter kritiek gepubliceerd Beoordelingsrichtlijn:

BRL-K14015 “Veiligheidsbeoordeling van voorzieningen in gebouwen”

Kritiek termijn 
De kritiek termijn loopt 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp  beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn te zenden aan:

Kiwa Nederland B.V.
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Downloads
BRL-K14015 “Veiligheidsbeoordeling van voorzieningen in gebouwen”.pdf