26 februari 2016

Concept-BRL-K904/04 versie 2016-03-01 "Tanksaneringen" ter kritiek.

Concept-BRL-904/04 is de 4e versie van deze beoordelingsrichtlijn die betrekking heeft op het saneren van opslagtanks t.b.v. PGS Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zoals gedefinieerd in PGS 28 en PGS 30 en t.b.v. chemicaliën zoals gedefinieerd in PGS 31. BRL-K904 is herzien op de volgende punten:

• Het aanpassen aan de vigerende wet- en regelgeving,
• Het uitbreiden met alle chemicaliën zoals vermeld in PGS 31, en 
• De beperking tot 250 m³ te laten vervallen.

Eventueel commentaar:

Uw eventuele commentaar op concept-BRL-K904/04 kunt u, door middel van het commentaar formulier, vóór 08 april 2016 schriftelijk indienen bij:

Kiwa Nederland B.V.
T.a.v. de heer A.R. Ramchandani

E-mail : arr@kiwa.nl