22 februari 2016

Ontwerp Beoordelingsrichtlijn BRL 1412 'Draineerbuizen met omhullingsmateriaal' ter kritiek

Tot 31 maart 2016 ligt concept-BRL 1412 'Draineerbuizen met omhullingsmateriaal '(d.d. 12-02-2016) ter kritiek bij Kiwa Nederland BV.

BRL 1412 gaat de volgende BRL’s vervangen:

  • BRL 1402 'Omhullingsmateriaal van kokosvezel';
  • BRL 1408 'Omhullingsmateriaal van polystyreenkorrels met een casing van polytheennet';
  • BRL 1409 'Omhullingsmateriaal van polypropeenvezels'.


BRL 1412 bevat de volgende nieuwe onderdelen:

  • Omhullingsmaterialen zoals geokunststoffen met een poriegrootte van 300 µm en
  • polypropeen vezel 1000 µm zijn toegevoegd;
  • Er is een informatieve bijlage opgenomen met daarin een procedure voor de certificatie van nieuwe omhullingsmaterialen uit gerecyclede kunststoffen. Dit moet het toepassen van deze nieuwe omhullingsmaterialen vereenvoudigen.

Indienen commentaar

Uw eventuele commentaar op concept-BRL 1412 kunt u vóór 31 maart 2016 schriftelijk indienen.

Kiwa Nederland BV
Unit Kunststof Leidingsystemen
de heer F.A.M. van der Meeren 
fvdm@kiwa.nl
A Postbus 70, 2280 AB RIJSWIJK

Download

Ontwerp-BRL 1412