5 juli 2016

BRL 0502 'Tralieliggers' ter kritiek

Beoordelingsrichtlijn 0502 'Tralieliggers' is herzien. U kunt uw kritiek indienen tot 4 augustus 2016. De wijzigingen ten opzichte van de nu geldende BRL zijn in grote lijnen:

  • Aanpassing van de lay-out
  • Verwijzing naar de soorten betonstaal B500A, B500B, B500C en B500X (glad betonstaal)

Indienen van kritiek

U kunt uw commentaar op deze herziene BRL vóór 4 augustus 2016 richten aan:

Kiwa Nederland B.V. 
dhr. C.P.M.J. Vester
e-mail Peter.Vester@kiwa.nl

Download

Concept-BRL 05052 'Tralieliggers'