21 maart 2016

BRL-K905/03 Tanksaneringen is bindend verklaard

BRL-K905/03 is de 3e versie van deze beoordelingsrichtlijn die betrekking heeft op het reinigen van opslagtanks t.b.v. PGS Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zoals gedefinieerd in PGS 28 en PGS 30 en t.b.v. chemicaliën zoals gedefinieerd in PGS 31. BRL-K905 is herzien op de volgende punten:

• Het aanpassen aan de vigerende wet- en regelgeving,
• Het uitbreiden met alle chemicaliën zoals vermeld in PGS 31, en 
• De beperking tot 250 m³ te laten vervallen.

Eventueel vragen:

Uw eventuele vragen over BRL-K905/03 kunt u contact opnemen met:
de heer A.R. Ramchandani arr@kiwa.nl, tel. 088-998 4607).

Kiwa Nederland B.V.
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK