23 augustus 2016

KOMO-BRL 5609 ter kritiek

De KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5609, 'Fabrieksmatig geïsoleerde flexibele kunststof leidingsystemen voor warm- waterdistributie buiten gebouwen' is aangepast. De wijzigingen betreffen:

  • aangepast format i.vm. de accreditatienorm ISO 17065;
  • toevoegen van RVS fittingen;
  • de inspectiefrequentie voor systeemhouders en private label-houders is toegevoegd (deze inspectie wordt al jaren gehanteerd);
  • er wordt gerefereerd aan het sanctiebeleid van de certificatie-instelling;
  • een meer gedetailleerd model IKB is toegevoegd, een voor productielocaties en een voor systeemhouders (model is al een paar jaar in gebruik).


Meer informatie en commentaar

Uw eventuele commentaar op de concept-BRL 5609 kunt u voor 4 oktober 2016 indienen bij:

Kiwa Nederland B.V.
ing. B. Shafiei
Bahar.Shafiei@kiwa.nl
Postbus 70
2288 EB Rijswijk

Download

Concept-BRL 5609 ter kritiek