14 juli 2016

BRL-K17201 delen 1 en 2 ter kritiek per 13 juli 2016

Met ingang van 13 juli 2016 is voor de verlening van het Kiwa keur ter kritiek gepubliceerd de herziene beoordelingsrichtlijn BRL-K17201, deel 1 en 2.

  • BRL-K17201, deel 1: 'Renovatie van drinkwaterleidingen, deel 1, Ontwerpen en installeren van ter plaatse uithardende buis (CIPP) – fabrieksmatig geïmpregneerde linersystemen'.
  • BRL-K17201, deel 2: 'Renovatie van drinkwaterleidingen, deel 2, Producten voor ter plaatse uithardende buis (CIPP) – fabrieksmatig geïmpregneerde linersystemen'


De BRL is herzien vanwege:

  • de toevoeging van de toepassing van UV-liners in delen 1 en 2;
  • de toevoeging van eisen te stellen aan niet-gietijzeren fittingen en verbindingen in hoofdstuk 6 van deel 2.

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn te zenden aan:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. W.R.F. Derwort (secretaris CWK)
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
e-mail: Jantje.Bakker@kiwa.nl
telefoon: 088 998 4475

Voor informatie over de beoordelingsrichtlijn kunt u contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
H. den Boer
e-mail: Hans.den.Boer@kiwa.nl
telefoon.: 088 998 4478

Downloads

BRL K17201 - deel 1 (NL) 

BRL K17201 - deel 2 (EN)