2 augustus 2016

Herziene BRL 4702 ter kritiek

Beoordelingsrichtlijn 4702 ‘Realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen’ is herschreven.

De huidige BRL 4702, gedateerd 19 juni 2002 inclusief wijzigingsblad gedateerd 4 oktober 2012, is toe aan herziening. De wijzigingen zijn besproken in diverse vergaderingen van de begeleidingscommissie BC BRL 4702 met vertegenwoordigers van Vebidak, Dakmerk, Probasys Benelux, SGS Intron Certificatie, BDA en Kiwa. Op 17 juni 2016 is het College van Deskundigen ISDA akkoord gegaan met de terkritiekstelling van BRL 4702.

De wijzigingen ten opzichte van de vigerende versie van BRL 4702 hebben voornamelijk betrekking op duidelijkere eisen aan het proces voor het realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies. Tevens zijn de eisen voor de uitvoering van audits en dakinspecties aangepast.

Indienen van kritiek

U kunt uw commentaar op de herziene BRL 4702 vóór 15 september 2016 richten aan:
Kiwa Nederland B.V.
R. Goedheer
Rob.Goedheer@kiwa.nl

Download

BRL 4702 kritiekversie