28 juli 2016

BRL K14035/01 bindend verklaard per 22 juli 2016

De BRL K14035/01 'Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater' is voor de verlening van het Kiwa-keur bindend verklaard per 22 juli 2016.

Deze BRL is erop gericht de kwaliteit vast te stellen van het proces van regelmatige controle op de functie en status van kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater en het daarop gebaseerd te verrichten onderhoud conform EN 12566-3.

Download

U kunt BRL K14035/01 en een toelichting inzien en downloaden.