23 juni 2016

BRL 0506 ” Stekken- en doorkoppelbakken” ter kritiek

De genoemde beoordelingsrichtlijn is herzien. De wijzigingen ten opzichte van de thans geldende beoordelingsrichtlijn zijn globaal:

  • Aanpassen van de ruwheidsfactoren aan NEN-EN 1992-1-1
  • Voor het richten van betonstaal wordt verwezen naar BRL 0503
  • Aanpassen van de lay-out.

Kritiek:

U kunt uw commentaar op deze BRL vóór 22 juli 2016 richten aan: 

Kiwa Nederland B.V. 
Attn. Mr. C.P.M.J. Vester
E-mail : peter.vester@kiwa.nl

Downloads

BRL 0506