16 juni 2016

Tanksaneringen is bindend verklaard per 15 juni

BRL-K904/04 is de 4e versie van deze beoordelingsrichtlijn die betrekking heeft op het saneren van opslagtanks t.b.v. PGS Klasse 1 t/m Klasse 4 vloeistoffen zoals gedefinieerd in PGS 28 en PGS 30 en t.b.v. chemicaliën zoals gedefinieerd in PGS 31. BRL-K904 is herzien op de volgende punten:

  • uitbreiding van de eisen m.b.t. het saneren van opslagtanks voor chemicaliën. Deze behoefte is ontstaan vanwege het opwaarderen van BRL-K905 om aan de huidige marktbehoefte te voldoen, en
  • aan de vigerende wet- en regelgeving te voldoen.

Eventueel vragen:

Uw eventuele vragen over BRL-K904/04 kunt u contact opnemen met:
de heer A.R. Ramchandani (arr@kiwa.nl, tel. 088-998 4607).
Kiwa Nederland B.V.
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK