15 februari 2016

BRL-K619/07 'Closetpotten' bindend verklaard per 10 november 2015

Met ingang van 10 november 2015 is voor de verlening van het Kiwa-keur bindend verklaard de beoordelingsrichtlijn BRL-K619/07 'Closetpotten'.

BRL-K619/07 is herzien in verband met de publicatie van de normen NEN-EN997 + A1:2015 en NEN-EN 33:2011. De kwaliteitsverklaringen die op basis van de beoordelingsrichtlijn BRL-K619/06 zijn afgegeven, verliezen hun geldigheid op 10 november 2017.

Meer informatie

mevr. J.C. Bakker
T +31(0) 88 998 4475
Jantje.Bakker@kiwa.nl

Download

BRL K619/07 Closetpotten