16 september 2016

Diverse beoordelingsrichtlijnen voor verlening Kiwa keur ter kritiek

Met ingang van 14 september 2016 zijn voor de verlening van het Kiwa keur ter kritiek gepubliceerd de beoordelingsrichtlijnen:

BRL-K611/04

De lay-out van deze BRL is aangepast aan de huidige stijl. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

BRL-K613/03

De lay-out van deze BRL is aangepast aan de huidige stijl. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

BRL-K635/03

De lay-out van deze BRL is aangepast aan de huidige stijl. In deze BRL wordt verder voor het eerst onderscheid gemaakt tussen begrenzers voor professionele of huishoudelijke toepassing, bijvoorbeeld in sanitaire kranen. Hiervoor zijn klasse 1 en 2 in het leven geroepen, met twee verschillende nauwkeurigheden. Daarnaast zijn de eisen voor het bepalen van de duurzaamheid aangepast.

BRL-K644/04

De lay-out van deze BRL is aangepast aan de huidige stijl. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

BRL-K14025/01

Nieuwe BRL, aansluitend op de uitgave van de NEN-EN 16145; Sanitaire kranen - Uittrekbare uitlopen voor keuken- en wastafelkranen - Algemene technische eisen

BRL-K14026/01

Nieuwe BRL, aansluitend op de uitgave van NEN-EN 16145; Sanitaire kranen - uittrekbare doucheslangen voor sanitaire kranen - Algemene technische eisen

BRL-K14034/01

Nieuwe BRL, aansluitend op de uitgave van:

  • NEN-EN 15154-1  Veiligheidsdouches - Deel 1: Nooddouches voor laboratoria
  • NEN-EN 15154-2  Veiligheidsdouches - Deel 2: Oogdouches

Kritiektermijn

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijnen binnen de aangegeven termijn te zenden aan:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. W.R.F. Derwort (secretaris CWK)
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Jantje.Bakker@kiwa.nl
T 088-998 4475

Downloads

BRL K611-04

BRL K613-03

BRL K635

BRL K644-04

BRL K14025-01

BRL K14026-01

BRL K14034-01