18 augustus 2021

BRL 52250 is herzien

In de BRL zijn de volgende onderdelen gewijzigd:

  • Paragraaf 1.2.2, het toepassingsgebied is gewijzigd van systemen in producten voor de berging en infiltratie van hemelwater;
  • Hoofdstuk 4, de producteisen voor inzamelpunten, putten en overloopvoorzieningen zijn verwijderd;
  • Hoofdstuk 4, de producteisen voor kolken en infiltratiebuizen zijn redactioneel aangepast;
  • Hoofdstuk 4, de producteisen voor infiltratiekratten zijn gewijzigd overeenkomstig EN 17152-1.
  • Bijlagen III tot en met VII zijn verwijderd.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Fred van der Meeren
E Fred.van.der.Meeren@kiwa.com

Download

BRL 52250.pdf