18 december 2021

Wijzigingsbladen BRL-K904/04 en BRL-K905/03 ter kritiek gepubliceerd

Op 17 december 2021 publiceert Kiwa de wijzigingsbladen BRL-K904/04 “Tanksaneringen” d.d. 4 november 2021 en BRL-K905/03 “Tankreiniging” d.d. 4 november 2021 ter kritiek.

Tot en met 23 januari 2022 liggen bovengenoemde wijzigingsbladen ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V.

De wijzigingsbladen worden toegevoegd aan de bestaande BRL’s K904/04 en K905/03 omdat:

  • De bezoekfrequenties zoals genoemd in de BRL-K904/04 en BRL-K905/03 niet haalbaar bleken;
  • De indeling van een drietal producten op basis van de PGS 31 niet haalbaar bleek te zijn voor de werking van de BRL-K904/04 en BRL-K905/03.

Indienen van kritiek

Voor uw “eventuele” commentaren op de wijzigingsbladen BRL-K904/04 d.d. 4 november 2021 en BRL-K905/03 d.d. 4 november 2021 kunt u gebruik maken van het document “Kritiektabel”. Uw “eventuele” commentaren op de wijzigingsbladen kunt u vóór 24 januari 2022 schriftelijk of per email indienen bij:

Kiwa Nederland B.V.
T.a.v. de heer M. Venoaks
E-mail: marvin.venoaks@kiwa.com
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Kritieken welke ontvangen worden na de hierboven genoemde sluitingsdatum worden als niet verzonden beschouwd.

Downloads

Wijzigingsblad BRL-K904 d.d. 2021-11-04
Wijzigingsblad BRL-K905 d.d. 2021-11-04
Kritiektabel