30 september 2021

Keuringseis 214 ter kritiek gepubliceerd

Met ingang van 28 September 2021 is een herziene versie van keuringseis  214 “Geschiktheid van gasdistributie- en installatiematerialen voor bijmenging met waterstof en volledig waterstofgas” ter kritiek gestuurd.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Uitbreiding keuringseis met installatie materialen

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 29-10-2021 via e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
E  NL.GastecQA@kiwa.com
T  +31 (0)88 998 3269

Downloads