31 augustus 2021

BRL-K14033 ter kritiek gepubliceerd

Ter kritiek BRL-K14033, De controle van terugstroombeveiliging. 
De kritiek periode loopt van 1 september tot en met 11 oktober 2021. 

Eventueel commentaar graag, met het commentaarformulier, sturen aan:
nl.cla.dwp@kiwa.com t.a.v. Hans Osterholt.

Hieronder vindt u de documenten, commentaar-formulier en een nadere toelichting.

Downloads

BRL-K14033 (ontwerp).pdf
Commentaarblad BRL-K14033.docx