20 september 2021

BRL 4101 delen 1 en 4 ter kritiek gepubliceerd

BRL 4101-1 bevat de algemene eisen en bepalingsmethoden geldend voor diverse typen gevelbekleding. De gevelbekleding is bestemd om te worden toegepast als geventileerde buitenwandafwerking en/of plafondafwerking.

Aanvullend op de algemene eisen uit BRL 4101-1, gelden voor de diverse typen gevelbekleding productspecifieke eisen. Deze zijn opgenomen in de bijbehorende deel-BRL’en, 4101-2 en opvolgend.

BRL 4101-1 en BRL 4101-4 worden hierbij gezamenlijk ter kritiek gepubliceerd.

BRL 4101-4 bevat daarbij de specifieke eisen voor decoratieve hoge-druk laminaat (HPL). HPL waarbij kleur en dessin worden verkregen door een houtfineer, vallen buiten de scope van deze deel-BRL

De hierbij ter kritiek gepubliceerde Ontwerp Beoordelingsrichtlijnen zijn herzieningen van:

  • BRL 4101-1 d.d. 15-10-2012 incl. wijzigingsblad d.d. 31-12-2014,
  • BRL 4101-4 d.d. 18-12-2012 incl. wijzigingsblad d.d. 31-12-2014.

De commentaarperiode loopt tot 1 november 2021.

Voor de efficiënte verwerking van uw commentaar verzoeken wij u deze in de vorm van bijgevoegde, betreffende commentaarbladen per e-mail te sturen naar eric.hendriks@kiwa.com.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u eventueel contact opnemen met:

Eric Hendriks
Kiwa Nederland B.V.
P.O box 70, 2280 AB Rijswijk, The Netherlands
+31 (0)88 998 44 35 / +31 (0)6-109 66 129
eric.hendriks@kiwa.com

Downloads

U kunt hier de pdf’s en het commentaarblad downloaden: