8 november 2021

BRL 0207 Rekensoftware voor beton- en staalconstructies ter kritiek gepubliceerd

Met ingang van 8 november 2021 publiceert Kiwa het ontwerp van BRL 0207 Rekensoftware voor beton- en staalconstructies ter kritiek.

BRL 0207 Rekensoftware voor betonconstructies is uitgebreid met de mogelijkheid voor de certificering van rekensoftware voor staalconstructies.

Daarnaast is de BRL aangepast aan het laatste format en redactioneel op een aantal plaatsen aangepast.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn tot uiterlijk 10 December 2021 door middel van het onderstaand formulier per e-mail in te dienen bij de genoemde contactpersoon.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Bart Dijkstra
Email: bart.dijkstra@kiwa.com

Downloads