22 december 2021

Concept BRL’s 2020-1 en 2020-2 ter kritiek gepubliceerd

Op 22 december 2021 publiceert Kiwa de Concept BRL’s 2020-1 en 2020-2 d.d. 21 december 2021;  TPE pipe joint seals for non-pressure waste water and drainage – MATERIAL & SEALS,  ter kritiek.

Tot en met 12 februari 2022 liggen bovengenoemde BRL’en ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Een andere benadering van de eisen voor wat betreft de treksterkte en rek bij breuk;
  • Een andere beoordeling van de resultaten van de spanningsrelaxatie.

Indienen van kritiek

Voor uw “eventuele” commentaren op de BRL’en 2020-1 en 2020-2 d.d. 21 december 2021 kunt u gebruik maken van het document “Kritiektabel”. Uw “eventuele” commentaren kunt u vóór 12 februari 2022 schriftelijk of per email indienen bij:

Kiwa Nederland B.V.
T.a.v. de heer Hans van der Meer
E-mail: hans.van.der.meer@kiwa.com
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Kritieken welke ontvangen worden na de hierboven genoemde sluitingsdatum worden als niet verzonden beschouwd.

Downloads

Concept BRL 2020-1.pdf
Concept BRL 2020-2.pdf
Commentaar formulier BRL 2020-1.docx
Commentaar formulier BRL 2020-2.docx