25 november 2021

BRL 2840 Prefab woning concepten ter kritiek gepubliceerd

De kritiek periode is voorbij. Voor vragen kunt u terecht bij Bart Dijkstra door te mailen naar bart.dijkstra@kiwa.com.

Met ingang van 26 november 2021 publiceert Kiwa het ontwerp van BRL 2840 Prefab woning concepten ter kritiek.

Deze BRL is naast een algemeen deel (deel 00) opgebouwd uit twee delen, te weten:

  1. Ontwerp van de prefab woningen;
  2. Assemblage van de geprefabriceerde delen van de woningen op de bouwplaats.

Certificering is mogelijk op basis van deel 00 in combinatie met deel 1, deel 2 of beide.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn tot uiterlijk 15 januari 2022 door middel van het onderstaand formulier per e-mail in te dienen bij de genoemde contactpersoon.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Bart Dijkstra
Email: bart.dijkstra@kiwa.com

Downloads

BRL 2840 - deel 00 - Kritiekversie
BRL 2840 - deel 01 - Kritiekversie
BRL 2840 - deel 02 - Kritiekversie
Kritiektabel BRL 2840