12 oktober 2021

Keuringseis 69 vastgesteld

Met ingang van 8 Oktober 2021 is een herziene versie van keuringseis  69 “Metalen aansluitkranen en laboratoriumkranen voor gasinstallaties in woningen en gebouwen” vast gesteld.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Eisen voor weerstand tegen hoge temperaturen toegevoegd
  • Deze keuringseis is aangepast naar de nieuwe lay-out van GASTEC QA keuringseisen
  • Alle algemene eisen zijn verwijderd en opgenomen in het document GASTEC QA algemene eisen.
  • De hoofdstuk indeling is aangepast
  • De lijst met refererende normen is aangepast

De product eisen zijn niet gewijzigd.

Indien van toepassing wordt een certificaathouder geïnformeerd over de overgangsperiode en voor welke punten deze periode geldt.

Overgangsperiode:

De standaard overgangsperiode van 1 jaar vanaf datum van vaststelling is wel van toepassing. In deze periode dient de certificaathouder aan te kunnen tonen aan de nieuwe eisen te voldoen.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3269

Downloads