4 december 2023

Keuringseis 43 vastgesteld

Met ingang van 30 November is een herziene versie van keuringseis 43 “Rubberslang met inlagen” vast gesteld.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Opstellen van een RIE van het productieproces en het IKB hierop baseren.

Indien van toepassing wordt een certificaathouder geïnformeerd over de overgangsperiode en voor welke punten deze periode geldt.

Overgangsperiode

De standaard overgangsperiode van 1 jaar vanaf datum van vaststelling is wel van toepassing. In deze periode dient de certificaathouder aan te kunnen tonen aan de nieuwe eisen te voldoen.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3269

Downloads