24 juli 2023

Ontwerp BRL Producten voor kunststofleidingsystemen – Algemene bepalingen versie 2023, ter kritiek gepubliceerd

Er is gewerkt aan een nieuwe BRL “Producten voor kunststofleidingsystemen – Algemene bepalingen”.

Hierin zijn de algemene bepalingen zoals deze reeds gebruikt worden binnen de verschillende toepassingsgebieden van kunsstofleidingsystemen gebundeld.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd om kritiek op deze Ontwerp BRL in te dienen voor datum: 15-09-2023.

De Ontwerp BRL Producten voor kunststofleidingsystemen – Algemene bepalingen versie 2023 en de kritieklijst kunt u vinden onder ‘Downloads’.

Stuur uw kritiek, in de vorm van de ‘Kritieklijst’, per e-mail naar: NL.PlasticspipesDistribution@kiwa.com

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
NL.PlasticspipesDistribution@kiwa.com

Downloads