6 oktober 2023

Keuringseis 137 vastgesteld

Met ingang van 28 Juli 2023 is een herziene versie van keuringseis  137 “POM-schuifafsluiters voor ondergrondse leidingen van PE” vast gesteld. De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

    • Toevoeging van de keuze voor een maximale bedrijfsdruk van 4 of 10 bar. 
    • Tekstuele wijzigingen
    • Veranderingen van hoofdstukindeling
  • De lijst van referentiedocumenten is bijgewerkt

De product eisen zijn niet gewijzigd.

Overgangsperiode:

De standaard overgangsperiode van 1 jaar vanaf datum van vaststelling is niet van toepassing. Indien de certificaathouder ook voor 10 bar wil certificeren, kan hij /zij contact met ons opnemen voor de te nemen stappen.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
E  NL.GastecQA@kiwa.com
T  +31 (0)88 998 32 69

Downloads