5 december 2023

Concept BRL-K901/04 ter kritiek gepubliceerd

Op 5 december 2023 publiceert Kiwa de concept BRL-K901/04 kritiekversie d.d. 2023-12-01 "Regeling Erkenning Installateurs tanks en leidingen voor drukhoudende opslag van LPG, propaan, butaan, DME, aardgas en waterstof (REIP)" ter kritiek.

Tot en met 30 januari 2024 ligt de concept BRL-K901/04 ter kritiek bij Kiwa Nederland B.V.

Deze concept BRL-K901/04 is opgesteld door de REIP werkgroep. Het betreft een algemene update, aanpassingen op verbetervoorstellen besproken tijdens de werkgroep vergaderingen in 2020 en 2023 en de toevoeging van waterstof daar de BRL-K901 in de PGS 35 wordt benoemd.

Indienen van kritiek

Voor uw “eventuele” commentaren op de BRL-K901/04 kritiekversie d.d. 2023-12-01 kunt u gebruik maken van het document “Kritiektabel BRL-K901”. Uw “eventuele” commentaren op concept BRL-K901/04 kunt u vóór 31 januari 2024 schriftelijk of per email indienen bij:

Kiwa Nederland B.V.
T.a.v. de heer J. Peters
E-mail: jaco.peters@kiwa.com
Postbus 70
2280 AB  RIJSWIJK.